Hogyan működik?

A játékdráma varázsvilágban játszódik, ahol bármi megtörténhet, ami valamennyi résztvevő számára komfortos és elfogadható. A varázsvilág átélését jelmezek és kellékek segítik. A gyerekek a játék szimbolikus terében megjeleníthetik nehézségeiket, így ezek könnyebben leküzdhetővé válnak.

Kiknek ajánljuk?

A játékdráma minden gyerek képességeinek kibontakoztatását segítheti, de különösen ajánljuk

  • túlmozgásos, figyelemzavaros gyerekeknek,
  • önértékelési zavarokkal, szorongással, kapcsolatteremtési problémákkal küzdőknek,
  • testvérféltékenység, gyász feldolgozásához,
  • társas viszonyok javítására,
  • a gyerekek önállóságának fejlesztésére.

Milyen pozitív hatásokra számíthatunk a gyerek életében?

A játékdráma hatására a gyerekek kreativitása felszabadulhat, énereje növekedhet, érzéseiket és indulataikat szabadabban ki tudják fejezni, konfliktuskezelési technikákat sajátítanak el, szorongásuk oldódhat, magatartás-problémáik javulhatnak, barátokat szerezhetnek, jó tapasztalatokhoz jutnak a közösségbe való beilleszkedésről.

Mi történik egy foglalkozáson?

A foglalkozásokon egyszerre rendszerint 6-8 gyerek és két felnőtt vezető játszik együtt. A foglalkozások 60 percesek.

A foglalkozást közös alkotással, általában rajzolással kezdjük, aminek segítségével a gyerekek kialakítják közös történetüket. A rajzolás segít abban is, hogy a gyerekeket aktuálisan foglalkoztató, de az ő szintjükön szavakba nem önthető, esetleg nem is tudatosuló vagy nehezen vállalható problémák felszínre kerülhessenek, hogy azzal a játék során dolgozni tudjanak.

A rajzolás során közösen alakítjuk ki a történetet, amelyben valamennyi résztvevő szerepet választ. A szerepek kiválasztása után a gyerekek a szerepnek megfelelő jelmezekbe bújnak, és elkezdődik maga a játék.

A játékot a történtek közös megbeszélésével zárjuk le.

Hogyan kerülhet be valaki a csoportba?

A csoportba kerülést minden esetben szülőkonzultáció előzi meg. Csoportjainkhoz a második alkalmat követően már nem lehet csatlakozni, mert az első két alkalommal térképezzük fel a gyerekek szükségleteit és érettségüket a csoportban való részvételre.

Csoportjaink munkáját ismételt szülőmegbeszéléssel zárjuk.

További információ és jelentkezés